Magie of onzin?

Abracadabra, sim sala bim, hocus pas, ik wil dat dit probleem opgelost is!!

In de lange tijd dat ik ( vermeend ) probleemgedrag tracht op te lossen is dit wat mensen dikwijls verwachten. Zij zien de gedragstherapeut als een soort van Merlijn de tovenaar die met zijn magische staf zwaait en onmiddellijk alle problemen oplost.

Mensen willen snelle oplossingen zoals afvallen via crashdieëten. Ze beseffen niet ( of willen niet ) dat enkel een gezonde levensstijl op lange termijn soelaas biedt.

Mensen die zich hier in herkennen stoppen best met lezen en gaan op zoek naar een

"crash"therapeut. Ze zijn met velen.....

Mijn aanpak is anders.

Ik heb in mijn carriére weinig probleemhonden ontmoet. Ik wel veel honden met een probleem ontmoet. Vele problemen zijn ontstaan door een gebrek aan kennis over honden en hun gedrag, door een onvoldoende socialisatie, opvoeding en training. Door onvoldoende inzicht in de natuurlijke instincten, te weinig voorzien in uitlaatkeppen voor deze drang, te weinig sturing naar aangepast gedrag. Meestal gebeurt dit onbewust, weten mensen niet beter. Er zijn te weinig hondenscholen die deze kennis overbrengen, aanleren.

Gedragstherapie betekent dan ook voor mij om eerst inzicht te krijgen in het probleem.

Wat is het probleem, wat heeft het probleem veroorzaakt en wat kan er aan gedaan worden?

Dit vereist in de eerste plaats een open gesprek met de hondenbaasjes. Ik oordeel of veroordeel niet. Mijn doel is mens en hond terug op het juiste spoor zetten. Mijn doel is de hondenbaasjes, de honden en de maatschappij terug gelukkig maken. want daar zijn we allen naar op zoek, we willen allen slechts één ding en dat is gelukkig zijn.

Het hondenprobleem is de blokkade en het is mijn taak die weg te nemen.

De persoonlijkheid, het karakter van de hond is daarbij heel belangrijk. Standaardtherapieën helpen meestal niet of slechts ten dele.

Het leven van de hond moet doorgelicht worden en obstakels opgeruimd.

Ik doe dan ook niet meer aan de één afspraak therapie. Ik heb geen kristallen bol waar ik kan in kijken. Ik wil tijd krijgen om de hond te leren kennen. Ik wil tijd krijgen om de baasjes en hun hond te begeleiden en bij te sturen.

Mensen hebben schrik om aan het lijntje gehouden te worden. Wel zo ben ik niet en zo werk ik niet. Maar gedrag veranderen kost tijd. Hoeveel tijd? Zoveel tijd als nodig is.

Honden staan open voor veranderen en kunnen dit dikwijls verrassend snel. Mensen echter niet. Het is mijn ervaring dat de begeleiding van de hondenbaasjes veel moeilijker is dan die van de honden. Als je weet " hoe " je met honden omgaat, als  ze merken dat je van ze houdt, als ze merken dat je ze aanvaardt zoals ze zijn, als ze begrijpen dat je ze begeleidt op een weg naar een gelukkig leven, vanaf dat moment start de verandering, vanaf dat moment start de oplossing van het probleem.

Als je hier in wil meegaan dan kan en wil ik je helpen.

Een afspraak kan op je thuisadres of bij mij thuis.

info@marcserneels.be

0475437416