Ontmoetingen met...

stoeien in de Lommelse Sahara

   Etiquette

-----------

Woordenboekbetekenis; Voorgeschreven vormen van beschaafde omgang.

Dit betekent dus dat we ons onder die en die omstandigheden zo en zo dienen te gedragen. Dit wordt van ons verwacht. Doen we dit niet dan zullen we hier op aangesproken worden, kritiek krijgen, boetes of zelfs gevangenisstraf. Hier spreken we enkel over de etiquetteregels enerzijds tussen honden onderling, anderzijds tussen mens en hond, mens en maatschappij.

Probeer volgende maal buitenshuis maar eens iets uit. Blokkeer een passerende onbekende maar eens de doorgang en kijk hem recht in de ogen of nog beter spring hem eens in de nek. Ik denk dat je niet veel verbeelding moet hebben om te weten dat deze onbekende niet vriendelijk zal zijn! We weten dus hoe we andere mensen ontmoeten omdat we dit geleerd hebben. We weten dat er algemene gedragsregels zijn op elk moment. Wel, net zo bij onze honden.

 

                                       Hond ontmoet hond

                                      ------------------------------

Eerst is er de fase waarin een hond een andere hond waarneemt. Op een bepaalde afstand zien de honden elkaar. Als de honden beiden los ( =  onaangelijnd ) zijn dan verwacht de etiquette dat ze even die afstand bewaren en beiden proberen om zoveel mogelijk visuele info van de andere hond krijgen. Ze zullen afhankelijk van het karakter ( onderdanig-gemiddeld-dominant ) elkaar op een afstand proberen te imponeren door met een hoge staart te kwispelen, hoge houding, borstelen enz. We noemen dit

 de verkenningsronde.

Na een tijdje zullen ze besluiten om langzaam aan dichterbij te komen. Ze stormen dus niet op elkaar af maar stappen kalm in een halve cirkel naar elkaar toe. Net als mensen hebben honden een persoonlijke zone. De hondenetiquette vereist dat beide honden deze zone respecteren. Ze blijven elkaar bestoken met lichaamstaal maar blijven buiten de persoonlijke zone. Op deze afstand is elkaars geur ook een belangrijke persoonlijkheidsindicator. Deze tweede ronde is  de welk vlees heb ik in de kuip ronde.

Nu komen we in de cruciale fase. Deze fase zal bepalen wat er verder gaat gebeuren.

Geven ze elkaar de toestemming om binnen de persoonlijke zone te komen. Door onder de staart aan de anaalklieren te ruiken krijgen ze gedetailleerde info. Het is als het ware de identiteitskaart van de hond. Door te laten ruiken geeft de hond de toelating aan de andere hond tot persoonlijke info. Daarom is het belangrijk dat beide honden elkaar toestemming geven. Jij geeft toch ook niet je identiteit met alle persoonlijke info aan zomaar iedereen? Een hond die ongevraagd zijn neus onder de staart van een vreemde hond steekt zal weggesnauwd worden door iedere hond met een fatsoenlijk karakter. Enkel zeer onderdanige honden ( en dan is het nog ondergaan ) en honden die niet beter weten zullen deze privacyinbreuk tolereren. Alle andere honden zullen de botterik wegsnauwen. Dit betekent nietdat deze honden agressief zijn. Zij zeggen enkel “ ga weg onbeschofterik “

Als ze toestemmen om in deze persoonlijke zone te komen dan betekent dit niet dat nu alles mag; De etiquette schrijft nog altijd wederzijds respect voor. Rustig blijven letten op lichaamstaal en respect ( = wegblijven uit ) voor dominante zones zoals hoofd en nek.

Als twee dominante honden elkaar ontmoeten en één van de twee steekt zijn hoofd over de nek van de andere dan zullen ze onvermijdelijk beginnen vechten. Enerzijds uit protest en anderzijds om duidelijk te maken wie er baas boven baas is.

Respecteren ze deze zones dan kan het zijn dat ze daarna gewoon uit elkaar gaan en hun weg verder zetten. Ze kunnen elkaar met een spelboog uitnodigen om te spelen en dan spelenderwijs bepalen wie de ranghoogste is. Ze kunnen ook direct spelenderwijs elkaar achternazitten. Waarbij het hier moeilijker te bepalen is of ze het ernstig of spelend opnemen. Deze fase heet dan ook de ik wil wel of ik wil geen contactfase .

 

Hoe honden elkaar ontmoeten hangt natuurlijk ook af van vroegere ervaringen met andere honden of met de hond die ze nu zien. Negatief of positief.

Ook hangt dit af van de ervaring die de honden hebben in het ontmoeten van andere honden. Hebben ze van pup af aan voldoende contact gehad met andere honden? Andere rassen ( andere staarten, oren, beharing zorgt voor makkelijkere of moeilijkere lichaamstaal ), diverse leeftijden, onderdanige, dominante honden. Honden moeten de kans gekregen hebben om ervaring op te doen in communicatie en gedrag t.a.v. andere honden.

Ook zijn er nu eenmaal verschillende karakters ook bij honden. Er zijn nu eenmaal honden die liever geen contact hebben met vreemde honden.

Er zijn ook rasgebonden eigenschappen. Zo zullen de meeste golden retrievers graag contact maken met andere honden, terwijl de gemiddelde mechelse herder dit misschien liever niet doet.

Ook kan de andere hond ziek zijn, of oud, of loops, of angstig.

Ook is de sekse belangrijk. Ontmoetingen reu-teefje zijn meestal het makkelijkst. Reuen kunnen onderling heel dominant zijn en vechtende teefjes zijn dikwijls het moeilijkst uit elkaar te halen

Ook kan de plaats van de ontmoeting belangrijk zijn. De wolf leefde in een territorium van enkele vierkante kilometers en bewaakte de grenzen tegen indringers. Dit gedrag zit in meerder of mindere mate nog steeds in onze honden. Zo zien ze dikwijls de dagelijkse wandeling als hun territorium. Zo zijn ook voordeuren, tuinhekkens, kofferklep, het einde van hun lijn, zelfs de grens van het kussen kan de hond zien als territoriumgrens en deze dan ook verdedigen. Ook kunnen ze van elke plaats een tijdelijk territorium maken. Als je bvb. op een terras even iets drinkt kan dit voor je hond het sein zijn om tijdelijk een territorium te maken en te verdedigen tegen elke passerende hond. Dit is geenagressieve hond maar een hond die denkt dat hij zijn werk doet. Het is aan het baasje om deze situatie correct in te schatten en zijn hond te kennen en aangepast te reageren ( door positieve leiding te geven ) om vervelende situaties te voorkomen.

Ook de afstand tussen je hond en jezelf is bepalend. Als je hond vlak naast je staat is hij mentaal veel sterker dan op een afstand en het is ook mogelijk dat hij je wil verdedigen tegen de andere hond of dat hij zijn positie in de groep wil verdedigen tegenover de andere hond ( in de stijl van “ jij komt mijn plaats hier niet inpikken beste vriend, no way! “ ).

 

Honden etiquetteregels hond ontmoet andere hond;

 

-         Laat je loslopende hond niet op een andere hond afdenderen en helemaal niet als die aangelijnd is.

-         Leer hem dus ander en beter gedrag aan Zoals wachten of komen, zitten, liggen, volgen.

-         Een hond die geen communicatievaardigheden heeft laat je niet in contact komen met andere honden. Geef hem het boek “ hondencommunicatie voor dummy’s “ of beter nog ga op zoek naar sociale ervaren honden en laat hem leren. Een ervaren hond zal hem snel wegwijs maken.

-         Vraag voor ontmoeting eerst toestemming aan de andere eigenaar.

-         Laat je hond nooit een vreemde hond ontmoeten als één of beide honden aangelijnd zijn.

-         Let op het gele lintje aan de lijn van de andere hond ( deze hond wil geen contact met een andere hond wegens diverse redenen ). Respecteer dit en verspreid de info over het gele lintje

 

-         Laat nooit een trekkende hond een andere hond ontmoeten ( trekken verhoogd de drift ). Laat dus ook nooit trekken toe en leer je hond volgen zonder trekken.

-         Wees respectvol en geduldig voor eigenaars van niet of onvoldoende gehoorzame en getrainde honden. Ze weten misschien niet beter, of zijn ter goeder trouw, of ze hebben de juiste trainer of school nog niet gevonden. Geef ze wat correcte informatie zonder betweterig over te komen. Als je ze het gevoel geeft van “ ik weet alles en jij bent een dikke stommerik “ bereik je niets. In het belang van de hond wees diplomatisch!

-         Stop alsjeblief met de uitspraak “ mijn hond wil alleen maar spelen “. Ofwel is dit nog altijd een soort van puppygedrag waar je hond niet verder in geëvolueerd is. Als een kind van 2 à 3 jaar op je afgestormd komt en tegen je omhoog springt zal je hoogstens verbaasd zijn. Moest een volwassene dat doen hoe zou je dan reageren?  Je zou hem de huid vol schelden. Een volwassen hond met wat karakter zal deze aanstormende hond snel terechtwijzen. Anderzijds kent je hond niets van communicatie of hondenetiquette. Hij is als een olifant in een porseleinwinkel. Brokken maken zal hij. Honden die willen spelen nodigen elkaar uit door de spelboog ( door de voorpoten buigen )

-         En hetzelfde geldt voor hen die steeds maar “Hij doet niets!” roepen, meestal gevolgd door: “Dat heeft ie nog nooit eerder gedaan…”

 

                               Mens ontmoet andere hond

                            -----------------------------------------

 

Honden leven in een hiërarchische groep. Er is dus een rangorde. In deze groep gaat de ranglagere naar de ranghogere met een onderdanige houding. De ranghogere gaat naar de ranglagere om deze te domineren en/of corrigeren. Deze zal dit enkel aanvaarden als hij de hogere rang aanvaardt.

 

Honden etiquetteregels mens ontmoet hond;

 

-         Vraag steeds toestemming aan de eigenaar. Hij kent zijn hond tenslotte het best.

-         Vraag de naam van de hond en blijf op enkele meters afstand en vraag de hond om te komen met een vriendelijke, uitnodigende toon. Ook je lichaamstaal moet ontspannen zijn. Als hij komt dan kijk je hem niet in de ogen ( kijk er net naast ). Laat hem ruiken aan je hand. Maak langzame bewegingen en raak hem slechts aan op de borstkas, onder de kin en de voorflanken ( niet de dominante zones zoals nek en boven op het hoofd ). Als hij niet komt ga er dan niet naartoe en laat hem met rust. Hij geeft duidelijk aan dat hij geen contact wil. Respecteer dit!

-         Ook hier gelden dezelfde regels als bij ontmoetingen tussen honden onderling. Zoals; het karakter, opgedane ervaringen, de plaats van ontmoeting enz. ( zie uitleg ontmoetingen tussen honden ).

-         Ook in de ontmoetingen met je eigen hond dien je hem respectvol te behandelen. Ook hier vraag je hem naar je toe te komen. Ga je zelf naar hem toe dan vindt hij dit “ raar”. Hij zal het misschien wel aanvaarden maar toch kan dit beter. Leer hem een aanraaksignaal op een positieve manier aan. Zo wordt dit een geleerde situatie. De hond heeft geleerd dat je hem niet komt domineren of corrigeren. Hij weet dat korter bij komen met dit signaal iets positief betekent. Je leert dit aan door een snoepje te nemen en laat hem er aan ruiken. Op het ogenblik dat hij het neemt raak je hem zachtjes aan met je andere hand ( begin onder de borstkas en voorflanken ). Na enkele herhalingen zeg je simultaan je aanrakingswoord op een vriendelijke toon. Gelijktijdig geef je dus het snoepje, zeg je het woord ( of woorden ) en je raakt aan. Geef hem genoeg herhalingen om de connectie te leren tussen het aanraken, het woord ( en het positief gevoel door de beloning ). Pas dan zeg eerst het signaal en dan pas raak je hem aan. Zo leert een hond dat korter bij komen met deze signalen iets positiefs is. Je kan het dan ook gebruiken voor de regelmatige check up ( controle van ogen, oren, tanden enz. ). Ook is het een handig hulpmiddel bij de dierenarts en in het trimsalon.    

Als je hond komt als je hem roept dan mag je hem wel in de ogen kijken. Als de band tussen jullie beiden goed is dan zal dit oogcontact beiden een goed gevoel geven. Ook mag je hem wel aanraken op het hoofd en in de nek. Het is een bewijs van je rang. Hij zal hier op reageren door onderdanig gedrag te vertonen.

-         Laat geen vreemden zomaar je hond aanraken zonder toestemming. Zeg en leer hen hoe ze hond mogen ontmoeten ( of niet als jij of je hond dit niet wensen ). Aanvaarden ze dit niet wijs hen dan diplomatisch terecht. Het is jouw hond en zij dienen dit te respecteren.

-         Wees alert voor kinderen. Zij zijn dikwijls impulsief en nietsvermoedend. Vooral kinderen die zelf een “ brave “ hond hebben denken dikwijls dat ze op andere honden mogen afstormen. Leer ze hoe ze honden mogen benaderen. Je bereikt zo 2 zaken. Ten eerste leer je je hond dat kinderen leuk kunnen zijn en ten tweede leren kinderen honden te respecteren ( ook kan angst voor honden hierdoor verminderd worden ). Doe het eerst even voor en laat ze het dan zelf doen met je begeleiding. Neem een koekje en roep je hond, laat hem dan zitten en aai hem zachtjes op de borstkas terwijl je hem vriendelijk toespreekt en het koekje geeft. Laat het kind nu hetzelfde doen en assisteer hierbij. Je wint hier het respect van het kind, de ouders en je hond.  

 

                                                Hond ontmoet mens

                                            -------------------------------

Als een hond een mens ontmoet dan zie je dikwijls onbesuisde honden die iedereen omver lopen of omverspringen. Onaanvaardbaar gedrag is dit! Ook hier zijn er algemene regels. Honden komen met dergelijk gedrag t.a.v. andere honden snel in de problemen. We laten ze dan ook merken dat we dit niet willen en aanvaarden.

 

Honden etiquetteregels hond ontmoet mens;

 

-         Bijten in schoenen, kledij of de lijn mag niet getolereerd worden. Een hond moet zijn baasje met respect begroeten en ontmoeten.

-         Leer je hondje zitten en de vierpoten op de grond regel aan bij het ontmoeten van andere mensen. Een hond die op commando kan zitten, staan, wachten die springt niet. Het is dus een kwestie van aanleren en niet afleren.

 

Algemene etiquetteregels voor hondeneigenaars

--------------------------------------------------------------

-         Slogans zoals “ geen poep op de stoep “, “ ik hou van je hond maar niet van zijn stront “ geven aan dat hondenpoep een probleem is. Ik denk dat zelfs een fervente hondenliefhebber een hekel heeft om in hondenpoep te trappen. Zorg dus dat je steeds poepzakjes op zak hebt en gebruik ze!! Deze overlast heeft al veel kwaad bloed gezet en de vrijheid van honden ernstig beperkt. Zelfs een totaal hondenverbod op wandelpromenades in kustgemeentes is het resultaat!

-         Je hond mag nergens voor overlast zorgen. Niet rennen achter wandelaars, fietsers, joggers, paarden, koeien, schapen. Niet springen tegen mensen, geen schrik aanjagen van…. door……

-         Je hond is een goed opgevoede, gehoorzame hond. De maatschappij verwacht dit van je. Pas als je dit kan bewijzen dan zijn er ook rechten zoals het loslooprecht door de losloopvergunning ( zie andere pagina’s ).