101 goede redenen

Samen leren

In België zijn er tussen de 1,2 en de 1,3 miljoen honden. Hoeveel daarvan kom jij dagelijks of wekelijks tegen?

( Eigenlijk zou elke hond eens " buitenshuis " moeten komen. Lekker ( onaangelijnd ) rennen en snuffelen zijn basisbehoeften voor elke hond. )

 Slechts een handvol. En hoe komt dit?

Het met je hond leren “ buiten “ komen is een belangrijk onderdeel van de cursus. De jonge hond zijn plaats geven en leren hoe zich te gedragen in de maatschappij.

Honden komen dus weinig buiten, zijn dus dikwijls thuis. Veel mensen vertellen me (als excuus ) dat de hond “ een grote loop “ heeft. Ik vraag dan; “ en hoeveel loopt je hond dan in die grote loop “?

Heel weinig dus. Ten eerste zou die grote loop dan enkele vierkante kilometer ( natuurlijk territorium ) groot moeten zijn en ten tweede is hij een groepsdier die samen met de andere leden aan activiteiten wil deelnemen.

Een hond zal dus liever als onderdeel van een gezin op een appartementje leven waarmee hij dagelijks wandelingen en andere activiteiten onderneemt, dan dat hij leeft in een huis met een (grote ) tuin waar hij ( bijna ) nooit uitkomt. Dit is en blijft een beperking van zijn leven en moet gezien worden als een gevangene in een ( gouden ) kooi. Het is een niet respecteren van een hond als “ de beste vriend van de mens “. Een hond die 24 u per dag 7 op 7 in een kennel leeft is pure verwaarlozing en mishandeling! Een buitenkennel is enkel aanvaardbaar als tijdelijk verblijf als de baasjes uithuizig zijn. Als het gezin thuis is dan hoort de hond in huis te zijn bij zijn gezinsleden ( minimum in keuken, living, eetkamer ). Een ( grote ) tuin kan je dus zien als een extraatje, leuk om samen van alles in te doen.

Een belangrijke reden waarom mensen weinig of niet buitenkomen met de hond is omdat hij niet of slecht gesocialiseerd is, niet gehoorzaam is, niet of weinig getraind is. De hond trekt als waanzinnig aan de lijn, springt tegen iedereen op, wil overal naartoe en achteraan en blaft dikwijls als waanzinnig. Wie wil met dergelijke hond buitenkomen? Gevolg, eenzame opsluiting thuis of dumpen in het asiel wegens één of andere drogreden of erger…….

Oplossing het volgen van mijn puppycursus “ de nieuwe hond in de moderne maatschappij “.

Eerst is er een theorieles waarin ik uitleg geef over “ wat “ is een hond, over ras specifieke kenmerken van jouw pupje en vooral “ wie “ is je hond. Het karakter, persoonlijkheid, gevoeligheden ( geluid, beweging, aanraking, stress, drukte, enz. ).

We leren te luisteren (kijken) naar je hondje. We begrijpen wat hij zegt en we weten hoe we moeten antwoorden. We leren “  andere “ communicatie met honden. Met honden omgaan betekent dat je bepaalde vaardigheden moet leren. Je leert hoe je te gedragen in aanwezigheid van honden.

We leren hoe belangrijk socialisatie voor een jonge hond is. Deze socialisatie begint al bij de fokker ( lees ook de pagina over fokkers ). De socialisatieperiode loopt tot 16 weken. Hij moet in deze tijd wennen aan alles waarmee hij in het dagelijkse leven te maken krijgt ( verkeer, andere dieren, mensen, stad, dierenarts, trimsalon, leren aanraken en onderzoeken, wassen, controle van tanden, pootjes, kammen, andere honden enz., enz. ). Later ( in beperkte mate ) socialiseren kan nog. Het duurt wel veel langer en kost meer tijd en het resultaat valt af te wachten.

Opvoeding betekent dat we gedragsregels aanleren. We leren de jonge hond hoe zich te gedragen op alle plaatsen onder alle omstandigheden. Het is dus aanleren en niet afleren!!!!

In de puppycursus zijn we vooral bezig met socialisatie en opvoeding en leggen we de basis van trainingsoefeningen zoals; aangelijnd en vrij volgen, zitten, liggen, komen, wachten, blijven. Maar ook de basis van behoefte leren doen op verzoek ( zo kan je een hond leren waar zijn behoefte te doen en waar niet ), eetbare smurrie onderweg ( zoals afval, paarde- en andere mest ) te laten liggen en mee verder te komen, drinken op verzoek, uit de weg gaan, naast je te zitten. Andere honden met rust te laten.

De praktijktrainingen gaan door op wisselende locaties. We gaan naar de boerderij, de paardenmanége, we zoeken drukke plaatsen met veel passage op. We oefenen in dagdagelijkse situaties en niet op het  ( soms saaie ) hondenschoolpleintje.”

In de theorieles is er naast “ hoe leren honden “ uitgebreid aandacht aan het hoofdstuk instincten.

Alle honden jagen, (be)waken, lopen, graven, springen, grommen, bijten. Welke instincten zijn nog sterk aanwezig in jouw hondje? Sterk aanwezige instincten waar slecht mee omgesprongen is op jonge leeftijd zorgen heel vaak voor grote problemen op volwassen leeftijd.

Een instinct is aangeboren, is een sterke innerlijke drang, kan slechts tijdelijk gestopt worden en moet gestuurd worden naar maatschappelijk aangepast gedrag.

Een voorbeeld zal veel duidelijk maken.

We staan met de pups op een plaats waar veel fietsers, joggers, wandelaars passeren.

Eerst moet de jonge hond wennen aan de omgeving. We moeten dus eerst socialiseren.

Dan zal het verschil tussen de pups duidelijk worden. Vooral het latent ( door de jonge leeftijd in lichte mate ) aanwezige jacht- en of waakinstinct zal opvallen.

Door aanwezig jachtinstinct zal de jonge hond achter fietsers en joggers willen aan gaan. Het waakinstinct zal blaffen aanmoedigen.

Door de jonge hond aangelijnd te houden voorkomen we dat hij achter zijn “prooi” kan aangaan ( voorkomen van zelfbelonend  slecht ( in onze ogen althans ) gedrag ).

In plaats van te jagen achter, leren we hem om te wachten, zitten, liggen, volgen in dezelfde situatie. We bieden een alternatief gedrag dat op een hondvriendelijke, belonende manier aangeleerd wordt.

Het jachtinstinct geven we een uitlaatklep in leren apporteren. Leren jagen op balletjes, speelgoed.

Het waakinstinct geven we een uitlaatklep door thuis te leren wanneer er mag gewaakt worden.

Bij socialisatie, opvoeding en training geldt het spreekwoord “ jong geleerd is oud gedaan “

De volgende reden om in te schrijven is omdat er veel spel zit in de cursus.

Hoe speel je met je hond? Spelen is leren voor de toekomst. Spelen verdiept je relatie, verbetert de pup zijn coördinatie, traint zijn spieren, is ontspannend, is een energieuitlaatklep, leert hem wat zijn vaardigheden zijn, leert hem zijn plaats in de groep ( door slimmer te zijn in het spel leert de pup spelenderwijs dat wij de touwtjes in handen hebben ).

Spelen met andere pups leert hem ook sociale vaardigheden met andere pups van diverse rassen.

Ook probeer ik sociaalvaardige volwassen honden te regelen zodat ze ook leren om te gaan met volwassen honden. Deze vaardigheden zullen helpen om later conflicten met andere honden te voorkomen.

In de cursus zullen de pups dus veel kans krijgen om te spelen. Maar ook tijdens het spel geven we sturing aan het gedrag van de pups. De dominante pup met de S van superdog op zijn borst leren we om te dimmen als hij te balorig wordt tegen een andere pup. De timide, teruggetrokken pup geven we meer vertrouwen tot ook hij wil meedoen aan het spel van de andere pups. We leren dus ook gedragsregels aan tijdens het spel.

30 jaar geleden werden honden getraind met strafgerichte methodes. Zo werd een hond geleerd om te volgen door te corrigeren met een slipketting. Door te corrigeren net op het ogenblik dat de lijn strak komt leert de hond door herhaling en de juiste timing om de correctie te voorkomen. Hij leert volgen zonder trekken. Deze methode werkt maar veroorzaakt, pijn, leed, stress en je kwetst de hond.

Nu leren we dezelfde oefening door de hond te belonen als hij meeloopt zonder te trekken.

Veel leuker, ontspannender (voor hond en baas ). We werken dus met een beloningsgerichte methode met snoepjes. Maar opgelet ook deze methode heeft valkuilen waar je niet mag intrappen.

We werken dus met de drang van honden (instinct ) naar voedsel. Maar wat doen we dan als de hond geen hongergevoel, geen drang meer heeft? Sommigen proberen dan met nog lekkere snoepjes ( zoals, kaas, vlees ). “Eureka” zegt je hond dan. Dan zal hij bepalen wanneer hij gehoorzaamt. Hij bepaalt de normen. Je hond zal dan slechts gehoorzamen wanneer het hem zint. Hij neemt de controle over. Hij is jou aan het trainen!!!!

Snoepjes mogen slechts gebruikt worden als hulpmiddel. Zij zorgen voor snel succes. Maar als je hondje de oefening kent vanaf dan moet hij leren te presteren. “ Voor wat, hoort wat “, is het spreekwoord. Hij leert te werken voor zijn beloning.

Ook moet hij leren over plicht. Het is ook zijn plicht om te gehoorzamen. De oefening moet met kleine stapjes opgebouwd worden ( genoeg tijd om te leren ). Maar je stopt nooit zonder

( klein ) succes.

Door je goede relatie heeft de jonge hond je leren te respecteren en vertrouwen.

Een hond die geen respect heeft voor zijn baasje zal nooit goed luisteren.

Respect kan niet afgedwongen worden maar enkel verdiend door dagdagelijks inzet als beschermer, opvoeder, begeleider.

De volgende reden is dat we ook een “ stop”knop installeren op je hondje.

Je moet  in staat kunnen zijn om gedrag te stoppen.

We leren op een educatieve manier een woord aan zoals “nee, foei, stop, no “. Dit woord betekent niet het vermijden van een correctie, maar wel “ stop met ( springen, jagen, blaffen,….. ) en daarna zeg je wat je wel wenst. Je hondje leert ( net als bij kinderen wanneer je zegt om te stoppen met… )het gedrag te stoppen en wacht je verdere sturing af. Ik geef een voorbeeld.

In de bossen waar ik dikwijls ga wandelen lopen nog veel reetjes. Mijn hond Nell is een golden retriever uit een werklijn ( speciaal fokken om specifieke instincten( in dit geval jagen )te behouden ).

Op het ogenblik dat zij een ree ziet wordt haar jachtinstinct voor de 100% geactiveerd.

Bij een slechte begeleiding zou zij oncontroleerbaar achter de ree aanrennen. Correcties zouden helemaal niet helpen.

Nell en ik hebben een goede relatie opgebouwd. Wij begrijpen, respecteren en vertrouwen elkaar.

Zij heeft een universitair hondendiploma zitten, liggen, wachten, komen, volgen.

Zij kent perfect het stopwoord “ no”.

Op het ogenblik dat zij de ree opmerkt en er in volle vaart achteraan wil jagen, op dat ogenblik zeg ik “ no”. Zij stopt dan onmiddellijk, waarna ik haar vraag om tot bij mij te komen. Je zal begrijpen dat zij veel en veel liever achter het reetje aan zou jagen. Zij komt enkel uit respect voor mij en door een intensieve, positieve training. Als beloning laat ik haar enkele malen een balletje apporteren ( haar lievelingsoefening ).

Om nu terug te keren naar het begin van deze pagina.

Inschrijven betekent dat je op zoek bent naar een manier om je hond te begeleiden naar een goed gesocialiseerde, goed opgevoede, gehoorzame, gelukkige gezinshond. Vanuit deze basis kan je nog verder gaan in één of andere hondensporttak.

En de laatste reden is dat het een leuke cursus is met veel humor.

Tijdens de praktijklessen zijn alle gezinsleden, vrienden, familie welkom.

Als je denkt dat afstand een probleem is kan ik zeggen dat ik mensen uit alle delen van Vlaanderen over de vloer krijg. Van diep in de Limburg , tot achter Brussel. Recordhouders zijn een gezin uit Knokke-Heist! Zij kwamen trouw elke week van de kust tot hier in 2230 Blauberg. Als beloning voor deze prestatie heb ik de laatste puppyles in de duinen en op het strand van Knokke-Heist laten doorgaan ( zie foto op het strand bij puppymomenten ).

Hopelijk heb ik je kunnen overtuigen!