De gevolgde weg en de methode

Golden Sjarrie en mijn zonen Tom en Koen, 25 jaar geleden

Iedereen heeft een ras waar hij een boontje voor heeft. Voor mij is dit de golden retriever.

25 jaar geleden kocht ik mijn eerste golden pupje. De fokker gaf me een adres in zichem, daar woonde iemand die " goed bezig " was met honden. Die persoon was Fille Exelmans. Het klikte direct tussen ons beide en hij kon heel goed werken met honden. Ik heb van Fille veel geleerd.

Samen met een andere kameraad ( Rudy van Rompaey ) hebben we eind jaren tachtig een nieuwe hondenclub opgestart. Dit werd " de gouden jachthoorn ". Rond die tijd verbleven we dikwijls in Engeland waar we te gast waren bij toenmalige toptrainers zoals; John en Sandra Halstead, Graham Cox, Susan Scales, June Atkinson, Malcolm Stringer.

Al dit onderricht wierp vruchten af en we behaalden al snel veel nationaal en internationaal succes op workingtests en fieldtrials. De club groeide bliksemsnel en werd algauw een toonaangevende club in binnen- en buitenland.

Maar het was vooral een club voor wedstrijdmensen. De gewone gezinshond werd een beetje stiefmoederlijk behandeld. Ook was er te weinig ruimte en kennis om hondenproblemen op te lossen. Ik besloot dan ook om het club- en wedstrijdgebeuren de rug toe te keren en mijn eigen weg te volgen. Een zoektocht naar meer kennis over hondengedrag en gedragstherapie.

Eerst verdiepte ik me in de beginselen van Konrad Lorenz en Eberhard trumbler ( honden moet je serieus nemen ). Alles kwam pas in een stroomversnelling toen ik John Fisher ontmoette. Hij introduceerde me in de hondenpsychologie en leerde me " to think dog ", te denken als een hond.

Karen Pryor leerde me nieuwe methodes en om motivatie en beloning beter te gebruiken.

Ontmoetingen Met Ian Dunbar hebben me doen inzien dat onze aanpak van jonge honden ruimschoots onvoldoende waren. Om honden te laten opgroeien tot aangename gelukkige volwassenen moeten we ze de eerste maanden intensief begeleiden. Ian heeft in belangrijke mate bijgedragen aan mijn huidige puppycursus.

Ik heb daarna nog veel opleidingen( o.a. clickertraining, sturing van agressie ) en seminaries bijgewoond.

Sue Sternberg, Suzanne Clothier, Turid Rugaas ( kalmerende signalen ) en in eigen land Geert de bolster zijn namen die in belangrijke mate mijn visie over honden gevormd hebben.

Ik heb ook zelf een nestje gefokt. Ik wilde het hele verhaal zelf meemaken. Van het kiezen van de geschikte reu, inprenting op mensen, vroege socialisatie, wennen aan lijntje, leren spelen met mensen, zindelijk maken, leuke kennismaking met trainingsoefeningen tot het zoeken naar geschikte baasjes.

Voeg daarbij mijn 15 jarige ervaring als gedragstherapeut en eigen ideeën dan komt " mijn " methode beknopt gezegd op het volgende neer.

Mijn methode bestaat helemaal niet. De methode die ik hanteer bestaat uit kennis en inzicht in honden en hondengedrag

1. Het eerste wat  je moet leren is; " wat is een hond? " Algemeen gedrag, sociale structuur, instincten, levensfasen, communicatie, behoeften enz. Dit is allemaal theorie en kan dus op eigen houtje ingestudeerd worden. Op de infopagina kan je tips van te lezen boeken vinden. Deze boeken kunnen gratis ontleend worden.

2. Kennis over het ras. Info over rasspecifieke kenmerken gedrag en verzorging. Koop een boekje over je ras en lees dit grondig door ( dit kan zeker via de fokker ).

3. wie is je hondje? Net zoals elke mens is elke hond een individu. Hij is het product van de ouders en vorige generaties." de appel valt niet ver van de boom, zo de ouden zingen piepen de jongen ", en mijn eigen gezegde " van een koerspaard kun je geen werkpaard maken ".Hij zal dus sterk lijken op zijn voorouders, zowel uiterlijk als gedrag. Maar hij zal vooral ook unieke eigenschappen hebben. Welk karakter heeft hij, wat zijn de sterke en zwakke eigenschappen? Wat zijn de gevoeligheden? Gevoelig voor stress, beweging, geluid, drukte, aanraking?

 

De juiste methode is een methode die werkt voor dat hondje. een methode op maat van dat pupje.

Bij het ophalen van de pup bij de fokker neem jij de ouderrol over. Vanaf nu ben jij vader en moeder, beschermer, begeleider, opvoeder, trainer.

Alles begint met het opbouwen van een diepe relatie. Een relatie die gefundeerd is op wederzijdse communicatie, respect en vertrouwen.

Vanaf het ophalen van de pup moet je starten met een intensieve socialisatie. Positief wennen aan het dagdagelijkse leven thuis en buitenshuis. Wennen aan verkeer, dieren, handelingen enz, enz... Als je weet dat de socialisatieperiode afsluit op 16 weken!!! dan weet je dat er werk aan de winkel is om alles ( meerder keren ) te laten wennen.

Opvoeden, opvoeden en nog eens opvoeden. Een pupje moet ( veel ) tijd krijgen om te leren hoe zich te gedragen op alle plaatsen en onder alle omstandigheden. In de auto, bij bezoek, op de wandeling, bij de dierenarts, trimsalon, andere honden enz, enz.

En het is niet afleren maar aanleren. Ik krijg dikwijls telefoon waarbij mensen me vragen om trekken, blaffen, springen, graven, vechten, grommen enz. af te leren.

Alle honden blaffen, springen, vechten, grommen, bijten, graven, lopen. Het is aan ons om hen te leren wanneer dit mag en kan. Het is pas dan dat je hondje zal begrijpen dat het soms niet mag.

Als we dan ook nog weten hoe honden leren en dat dit leuk en fun is voor baasje en hond. Wel dan is de sky the limit. Alles wat binnen de mogelijkheden van de hond ligt is binnen bereik. Maar hou rekening met het feit dat ook honden kleuterklas ( spelenderwijs aanleren ), lagere school ( de oefeningen aanleren zonder afleidingen ), middelbare school ( met makkelijke afleidingen ), hoge school of universiteit ( moeilijke afleidingen ) doorlopen.

Kort samengevat is " mijn " ( het zal toch waar zijn zeker? ) methode gebaseerd op een respectvolle relatie tussen hond en baasje. Het is een natuurlijke methode waarbij we motivatie, spel en beloning gebruiken. Op het ogenblik dat je hondje beseft dat jij degene bent die van hem houdt voor wat en wie hij is, hem leidt en begeleidt naar een gelukkig leven temidden van zijn gezinnetje, vanaf dat moment zal hij altijd al het mogelijke doen wat je van hem vraagt. Hij zal niet moeten gehoorzamen, maar hij zal willen luisteren. En dit is een wereld van verschil. Kijk naar andere baasjes en honden. Je kan direct zien aan de manier hoe een hondje naar zijn baasje kijkt of de relatie ok is.

Bess, Key en Sjarrie                                           Blue en Nell